Försäljningsvillkor


Tillämplighet
SmartaUr:s Försäljningsvillkor gäller från och med 2019-07-10 och ersätter tidigare av SmartaUr publicerad försäljningsvillkor.
Allmänna villkor
Samtliga priser är angivna inklusive moms och inklusive frakt. Vi reserverar oss mot eventuella felaktigheter.
Prisändringar
Vi förbehåller oss rätten att ändra priser utan föregående avisering, t.ex. vid större förändringar i valutakurser. Lagerförda produkter levereras alltid till bekräftat pris och förändras priset för en lagerförd produkt mellan order och leverans, gäller priset som lämnats i SmartaUr:s orderbekräftelse. För produkter som vid orderläggning ej finns disponibla i lager, gäller orderbekräftat pris med reservation för prisjusteringar under omständigheter utom SmartaUr:s kontroll. Efter eventuell justering skall nytt pris godkännas av kund, i annat fall annulleras ordern.
Leverans
Leveranstiden är normalt 1-3 arbetsdagar. Leveransen sker med Postnord. Vid köp av ej lagerförda kan uppgift om maximal leveranstid ej lämnas då detta ligger utom vår kontroll. Skulle leveranstiden bli orimligt lång eller given leveranstid ej visat sig vara korrekt har du som privatkonsument rätt att häva köpet. För försändelser som ej är utlösta debiteras en avgift för att täcka SmartaUr:s transport- och administrationskostnader. Kontrollera alltid er leverans vid uthämtning från Postnord. Om godset verkar skadat på grund av defekt kartong packa alltid upp och kontrollera själva varan. Vid transportskadad produkt (fysisk skada på varan) skall kunden omgående kontakta logistikpartnern Postnord 020-232221 och reklamera godset. Maila sedan SmartaUr och uppge order- eller fakturanummer samt Postnords reklamationsnummer.
Reklamation/Garanti
I enlighet med svensk lagstiftning har en privatkonsument rätt att reklamera varor som var felaktiga vid överlämnandet av varan inom 3 år från inköpsdatum. Fel som uppstår inom 6 månader från inköpsdatum anses vara ursprungliga. Sker reklamation inte inom 3 år från inköpsdatum förlorar privatkonsumenten rätten att reklamera varan. Meddelande om reklamation skall lämnas till SmartaUr inom 2 månader från det att felet upptäckts. För SmartaUr:s eget fabrikat, SmartaUr, lämnar vi 1 års garanti från och med leveransdatum. Föreligger det fel som SmartaUr ansvarar för, åtar sig SmartaUr att avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller i vissa fall att återbetala köpeskillingen.
Ångerrätt
I enlighet med svensk lagstiftning om konsumentskydd vid distansavtal har privatkonsument 14 dagar (hos SmartaUr 30 dagar) på sig att frånträda sitt köp från det att kunden har mottagit produkten.
Övriga villkor
I fall tvist uppstår mellan SmartaUr och privatkonsument följer SmartaUr alltid ARN:s rekommendationer.