Dataskyddspolicy


Vilken information samlar vi in och varför?

Vi samlar främst in din information för att erbjuda dig varor på vår hemsida och för att kunna skicka dina beställningar hem till dig. Med detta följer att vi även måste spara vissa uppgifter om dina köp i ett antal år på grund av lagkrav. Utöver detta behandlar vi vissa av dina uppgifter för att marknadsföra varor som vi tror du är intresserad av.

Information du lämnar till oss

  • När du skapar en profil på smartaur.se
  • När du genomför ett köp
  • När du är i kontakt med oss

Information vi samlar om dig

  • Aktivitet på smartaur.se (cookies)

Varför och hur länge vi behandlar din information

För att vi ska kunna leverera varor till dig, eller för att sedan följa upp ett kundservice-ärende, så innebär det att vi behöver behandla ett antal uppgifter om dig. Här nedan beskriver vi de övergripande syftena, vilken grund vi behandlar uppgifterna och hur länge vi sparar informationen.

Syftet med behandlingen

Rättslig grund för behandlingen

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Din profil på smartaur.se samt historik för ordrar och kommunikation

Samtycke

Tills du väljer att ta bort din profil

Nyhetsbrev och riktade annonser

Samtycke

Tills du drar tillbaka ditt samtycke

För att administrera ditt köp och leverera varor

Samtycke

3 år

Utföra och hantera serviceärende

Nödvändigt

3 år

Kommunikation med kundservice

Nödvändigt

3 år

Bokföring av transaktioner

Rättslig skyldighet

7 år

 

Vilka vi delar din information med

Tjänsteleverantörer och andra

Vi på smartaur.se har till största del egen teknik för att kunna förmedla våra produkter till dig. Men i några få undantag så behöver vi anlita utomstående parter (exempelvis olika betallösningar) men då ser vi också till att säkerställa att de håller minst lika bra dataskydd för dina uppgifter som vi gör.

Transport och logistikföretag

När du har köpt en vara hos oss behöver vi sedan skicka den till dig. För detta syfte delar vi din adressinformation med några andra aktörer för att du ska kunna få hem varan i brevlådan. Fast vi ser såklart till att säkerställa att dessa aktörer håller minst ett lika gott skydd för dina uppgifter som vi gör.

Dina rättigheter

Eftersom vi behandlar din information så är det också viktigt att du känner till vilka rättigheter du har som kund. Här nedan hittar du information om vilka rättigheter du har och hur de förhåller sig till hur vi behandlar den

  • Rätt till registerutdrag. Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter vi har lagrade om dig.
  • Rätt till rättelse. Om vi har felaktig eller ej komplett information om dig så har du rätt att när som helst begära att vi korrigerar den.
  • Rätt till radering. Du har rätt att begära att vi raderar information om dig som vi behandlar med ditt samtycke, om du väljer att dra tillbaka ditt samtycke så har du också rätt att begära att den informationen raderas. Du kan logga in på din profil på smartaur.se och själv radera ditt konto med tillhörande uppgifter. Vi kommer däremot behålla vissa uppgifter under den tid som vi är rättsligt skyldiga för.
  • Rätt att invända mot behandling. När vi behandlar din information på grunden “legitimt intresse” så har du rätt invända mot behandlingen på grund av skäl som hänför sig till din specifika situation och som vi inte rimligen hade kunnat förutse. Om du invänder mot sådan behandling måste vi antingen påvisa tvingande berättigande skäl som väger tyngre än dem skäl du angett, eller upphöra med just den behandlingen av dina uppgifter.
  • Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten. Om du inte är nöjd med hur vi behandlar din information så hoppas vi att du berättar detta för oss så att vi kan bli bättre på att förvalta ditt förtroende. Men du har oavsett alltid rätt att inge ett klagomål till Datainspektionen vilket du hittar mer information om här; https://www.datainspektionen.se/om-oss/arbetssatt/klagomal/

Säkerhet kring din information

SmartaUr sätter din personliga integritet i första rummet och arbetar därför aktivt för att dina personuppgifter behandlas med största försiktighet. SmartaUr vidtar de åtgärder som krävs för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna policy och dataskyddsförordningen.

Cookiepolicy

När du besöker vår hemsida kommer information om användandet att lagras genom cookies. Cookies är passiva textfiler som lagras i din webbläsare, mobil eller surfplatta. SmartaUr använder cookies för att inhämta information såsom statistik om besökare av hemsidan. Detta sker i syfte att säkerställa, underhålla och förbättra hemsidan. Mer information om hur vi använder Cookies kan du läsa om i vår Cookie Policy.

Kontaktuppgifter

SmartaUr, är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter. Har du frågor gällande vår hantering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@smartaur.se